Elcentral i lägenheten

Ert elskåp är placerat i lägenhetens förråd. Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i skåpet. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge.

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag.

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att hitta den felaktiga apparaten.

  1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge).
  2. Återställ jordfelsbrytaren.
  3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut.

Elavtal

Varje hyresgäst skall själv teckna elabonnemang för elförbrukningen i lägenheten. Ta kontakt med Mälarenergi på tel. 021-39 50 00 för att teckna ett abonnemang. Ni är välkomna att kontakta Bostad Västerås vid frågor.

Elmätning

I IT-skåpet återfinns den utrustning som används för att digitalt kontrollera hushållets medieförbrukning. Bl.a. mäts förbrukningen av varmvatten samt el via utrustningen.

Utrusningen återfinns i skåpet och vi ber er att tänka på att inte koppla loss denna utrustning.

Centraler

Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. En automatsäkring behövs sällan bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa vippan uppåt till tillslaget läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt.

Säkringarna är numrerade för att Ni enkelt ska kunna läsa av gruppschemat som finns i bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står nummer 1 på säkringen så tittar Ni på gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr.

Vid strömavbrott kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippan står uppåt). Kontrollera även att jordfelsbrytare är tillslagen (vippan ska stå uppåt). Skulle det vara så att någon säkring är frånslagen, tryck då upp vippan till tillslaget läge. Om vippan inte vill stanna i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det är då fel på någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den fasta installationen. Om felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta felanmälan.

Jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

  1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos felanmälan.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Kontakta då felanmälan.
  3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmäla. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten.