Hushållssopor/matavfall

Hushållssopor och matavfall läggs i behållare i miljöstuga på gården. Observera att hushållssopor och matavfall sorteras separat.

Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i soprummet. Papperspåsar för sortering av matavfallet finns i soprummet.

Källsortering

I miljörummet kan man även sortera sitt andra avfall såsom papper, glas m.m. Mer information om källsorteringen framgår av den information som finns uppsatta i miljörummet.

Grovsopor får våra boende själv transportera till närmaste deponicentral.

Tillträde miljöstuga

Tillträde till soprummen sker med lägenhetsnyckeln. Samtliga hyresgäster har fått tre stycken lägenhetsnycklar.