Säkringstavla med jordfelsbrytare

Om strömmen försvinner – kontrollera alltid först om en säkring har löst ut. Försäkra dig alltid om att du kontrollerat säkringarna innan du ringer jouren vid strömavbrott på kvällar och helger. Om jouren finner att strömavbrottet beror på en utlöst säkring kan du debiteras för jobbet.

Elinstallationer

När det gäller el får du bara byta glödlampor själv. Elinstallationer och reparationer måste utföras av en fackman.