Till fastigheten tillhör ett miljörum. Det ligger på framsidan vid Lillhagsvinkeln 25.

Där kan du bli av med de allra flesta förekommande sopfraktioner.

Till komposten använder du de bruna påsarna som finns att hämta i miljörummet om de tagit slut hos dig. Tänk på att inte lägga kompostpåsen i en plastpåse. I så fall blir komposten förorenad och går till förbränning helt i onödan. Använd den speciella hållaren till påsen.

Återvinningscentral

Närmast ligger Tagene återvinningscentral. Övrigt avfall såsom möbler, begagnade kläder eller farligt avfall kan lämnas där. Du som bor i lägenhet har rätt till sex avgiftsfria besök varje år. Kontakta din återvinningscentral för att få tillgång till ditt personliga ÅVC-kort.

Grovavfall

Vid återkommande tillfällen kommer sopcontainer att ställas ut vid fastigheten. Meddelande angående detta annonseras i entrén.