Inomhusmiljö

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Er lägenhet har så kallad FTX-ventilation. Luften kommer in förvärmd genom ventiler placerade i alla bostadsrum. Luften sugs ut via ventilerna i kök, badrum och vissa förråd.

För att ventilationen skall fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet dammsuga och torka av ventilerna. Ventilerna är förinställda för att ge rätt ventilation, dessa inställningar får under inga omständigheter ändras.

Individuell elmätning

Er elförbrukning mäts och debiteras i efterhand månadsvis

Information om invändigt solskydd 

Ni bor i ett hus som certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad.

Solvärmelasten är bedömd i era byggnader för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden och minska olägenheter med övertemperaturer i era lägenheter.

Dock krävs en invändig gardin av fabrikatet Verosol Silverscreen 202RS ED01 vit i solutsatta väderstreck för att uppnå ett fullgott solskydd för dessa rum.

https://www.verosol.com/products/202-silverscreen-2