Lås, nycklar och kodlås

När du flyttar in får du kvittera ut tre lägenhetsnycklar. Dessa passar också till fönsterdörr, entrédörr trapphus.

OBS! För att låsa och låsa upp din dörr trycker du handtaget uppåt innan du vrider om nyckeln.

Tornet har inga huvudnycklar till lägenheten. Det betyder att du själv får stå för kostnaden om låssmed behöver anlitas för låsöppning. Tänk på att en borttappad nyckel innebär att låscylindern måste bytas till en relativt hög kostnad vid eventuell avflyttning.

Nyckelsystemet har en mycket hög säkerhetsnivå. Nycklarna är kopieringssäkrade. Det innebär att tidigare hyresgäst inte kan ha kvar nyckel till din lägenhet.  Behöver du beställa ytterligare nycklar måste det gå genom Tornet.

Lägenhetslåset har ett så kallat serviceläge. Det innebär, om ni vill låta någon från Tornets organisation få tillträde till er lägenhet då ni inte är hemma, att ni kan ställa låset i ett visst läge så att  man kan komma in i lägenheten med en servicenyckel.

För att ställa låset i serviceläge klicka på nedan länk för att se instruktionen nedan.

Dokument