Inomhusmiljö

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Er lägenhet har så kallad FTX-ventilation. Luften kommer in förvärmd genom ventiler placerade i alla bostadsrum. Luften sugs ut via ventilerna i kök, badrum och vissa förråd.

För att ventilationen skall fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet dammsuga och torka av ventilerna. Ventilerna är förinställda för att ge rätt ventilation, dessa inställningar får under inga omständigheter ändras.

Individuell varmvattenmätning

Er varmvattenförbrukning mäts och debiteras i efterhand månadsvis. Ert beteende avgör hur stor kostnaden blir. Den kan variera mellan 100-800 kr per månad. På hyresavin kommer kostnaden att framgå.

Individuell elmätning

Er elförbrukning mäts och debiteras i efterhand månadsvis.

Information om invändigt solskydd

Ni bor i ett hus som är miljöcertifierat enligt det svenska systemet Miljöbyggnad.

Solvärmelasten är bedömd i er lägenhet för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden och minska olägenheter med övertemperaturer i era lägenheter.

Dock krävs installation av en invändig persienn i solutsatta väderstreck för att uppnå detta resultat. Vi rekommenderar en vit persienn som ger bäst skydd mot solinstrålning. 

Installation är frivillig men rekommenderas för att undvika övertemperaturer i lägenheter. Respektive lägenhetsinnehavare står självför kostnaden för persienn och montering.