VÄLKOMMEN HEM TILL ER NYA LÄGENHET I KUNGSÄNGEN!

Miljöhus är placerat mellan Ringvägen 7 och Ringvägen 5 på innegården. Här sker sortering för fastighet Ringvägen 15, 13, 11, 9, 7, 5 samt för Kokillbacken 15.

För Kokillbacken 15 och Ringvägen 5 används miljöhuset även för hushållssopor, övriga fastigheter har behållare för hushållssopor på respektive gård.

Ta hänsyn till grannarna

Trivsel innebär olika saker för människor och alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. För att alla skall trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Att föra oväsen genom att tala högt eller skrika och spela hög musik eller att ha TVn på hög volym räknas som störande. Även hundar som ylar eller skäller räknas som störande.

Om du ska ha många gäster samtidigt eller ha fest är det bra om du informerar dina grannar innan. Prata med dem och sätt gärna upp en lapp i trapphuset och hissen. Då förstår de varför det låter mycket från din lägenhet, och behöver inte vara rädda för att säga till om de tycker att det låter för mycket.

De flesta stör inte sina grannar medvetet och uppskattar om någon säger till dem, oftast upphör störningarna då utan större problem. Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel ska du ringa polisen!

En enkel tumregel kan vara att inget störande skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22:00 på kvällen till kl 06:00 på morgonen.

Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, kan bli uppsagd från lägenheten. Hyresgästens skyldigheter gäller också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga. Tänk på att du som kontraktsinnehavare är ansvarig för alla som vistas hemma hos dig.

Cykel-/barnvagn-/rullstolsförråd

  • Cykelförråd är beläget på Kokillbacken 15 på bottenplan i övrigt finns cykelställ på innergårdarna.
  • Barnvagnsförråd finns i respektive hus på entréplan.
  • Rullstolsförråd finns i garage.

Felanmälan

Vid fel anmäls detta till tornet@fastighetsskotsel.se mer information hittar du under Kontakt.

Inomhusmiljö

Att tänka på innan ni gör felanmälan av kall lägenhet. Kontrollera att rumstemperaturen understiger 20 grader. Mätpunkten ska vara 1m ovan golv och 1m från yttervägg. Kontrollera att termostaterna är uppvridna på elementen. Säkerställ att inte möbler och heminredning blockerar element eller termostat från att fungera. Anmäl inte att elementet är svalt, värmen regleras efter rumstemperaturen.

Rengörning av list

Ytbehandlad list rengörs med milt rengöringsmedel och vatten genom att torka med lätt fuktad trasa. Stora mängder vatten skall undvikas, och inga alkoholbaserde lösningsmedel/rengöringsmedel.

Måla

Som hyresgäst har du rätt att måla själv på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att underhållet utförs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt samt återställs i ursprunglig färg och skick. I denna fastighet är färgkod på väggar följande S 0500 -N med glans 7.

Elskåp och jordfelsbrytare

Läs mer under rubriken Information om elskåp.

Dokument