VÄLKOMMEN HEM TILL ER NYA LÄGENHET I KUNGSÄNGEN!

Miljöhus är placerat mellan Ringvägen 7 och Ringvägen 5 på innegården. Här sker sortering för fastighet Ringvägen 15, 13, 11, 9, 7, 5 samt för Kokillbaken 15.

För Kokillbaken 15 och Ringvägen 5 används miljöhuset även för hushållssopor, övriga fastigheter har behållare för hushållssopor på respektive gård.

Cykel-/barnvagn-/rullstolsförråd

  • Cykelförråd är beläget på Kokillbaken 15 på bottenplan i övrigt finns detta på innergårdarna.
  • Barnvagnsförråd finns i respektive hus på entréplan.
  • Rullstolsförråd finns i garage.

Felanmälan

Vid fel anmäls detta till tornet@fastighetsskotsel.se mer information hittar du under Kontakt.

Inomhusmiljö

Att tänka på innan ni gör felanmälan av kall lägenhet. Kontrollera att rumstemperaturen understiger 20 grader. Mätpunkten ska vara 1m ovan golv och 1m från yttervägg. Kontrollera att termostaterna är uppvridna på elementen. Säkerställ att inte möbler och heminredning blockerar element eller termostat från att fungera. Anmäl inte att elementet är svalt, värmen regleras efter rumstemperaturen.

Rengörning av list

Ytbehandlad list rengörs med milt rengöringsmedel och vatten genom att torka med lätt fuktad trasa. Stora mängder vatten skall undvikas, och inga alkoholbaserde lösningsmedel/rengöringsmedel.

Pågående arbeten

Det kommer att pågå byggnation i kvarteret mer eller mindre till 2021 års utgång. Det är inte bara Tornets byggnation som pågår utan också andra aktörer som driver projekt. Jag hoppas att det skall störa er så lite som möjligt, det är i alla fall vår ambition.

Vill också be er som har barn att vara extra vaksamma. Arbetsområdena skall givetvis vara avspärrade för utomstående men barns nyfikenhet och påhittighet har ibland inga gränser.

Dokument