Välkomna till Er nya lägenhet på Hyllie Boulevard 13 B i Malmö

Fastigheten byggdes 2014.

Vi, FörvaltningsTeknik LB AB, är Er kontakt i alla administrativa frågor som gäller Ert boende.

Felanmälan och övriga lägenhetsfrågor:

Se anslag i entrén.

Här följer en del information som kan vara bra att känna till:

SE TILL ATT NI HAR EN HEMFÖRSÄKRING TECKNAD PÅ LÄGENHETEN samt att informationen ”Välkommen som hyresgäst” som finns under denna flik läses noga.

Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar er elförbrukning.

Balkong

Vid behov av vindskydd till balkongen ber vi er att kontakta nedanstående firma. Om ni uppger kv Koggen så visar de den markisväven som vi godkänt. Detta för att få ett enhetligt utseende. Kostnaden för montering och inköp av markisväv bekostas av hyresgästen.

Sunguard solskyddspartner AB
Jägersrovägen 213
040-228530

Brand/Olycka

En folder hur brandskyddet fungerar för er lägenhet. Läs denna noga.

Brandvarnare

Brandvarnare finns uppmonterade i lägenheten. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren. Genom att trycka på knappen mitt under varnaren kan den funktionsprovas. Byt batteri enligt anvisning i bifogat dokument.

Cykelrum

Cykelparkering i garaget på väggen mot butikerna.

Barnvagnsrum och rollatorparkering

Detta rum är på plan 2 strax bredvid utgången till uteplats/trädgård.

Diskmaskin

I köket är förberedelse för installation av diskmaskin utförd för el och vatten, ett bänkskåp måste demonteras. När ni flyttar från lägenheten skall diskmaskinen tas bort och bänkskåpet återmonteras. För anslutning av diskmaskin måste en auktoriserad fackman anlitas.Kontrollera med ert försäkringsbolag om installation av diskmaskin täcks av er försäkring och hur den skall installeras.

El

Er elmätare och huvudsäkring är placerad i ett skåp i trapphuset och er lägenhetsnyckel passar, där ni kan avläsa er förbrukning. Lägenheten är avsäkrad med automatsäkringar som är placerade i skåpet i hallen. Kontrollera att alla säkringarna är i driftläge.

En jordfelsbrytare är även monterad i skåpet, om denna löser ut kan den med ett handgrepp återställas och orsaken är förmodligen en felaktigt kopplad apparat som är ansluten via ett vägguttag. Om det inte går att återställa, bryt alla säkringar. Återställ jordfelsbrytaren, slå sedan till automatsäkringarna en efter en.

Husdjur

Hund och katt i lämplig storlek och mängd, liksom hamster och marsvin eller liknande är OK, liksom burfåglar. Allt övrigt fordras tillstånd från miljönämnden.Ingen matning av fåglar eller andra djur får ske från balkong inte heller är det tillåtet att ställa ut mat.

Låssystem

Nyckeln till Er lägenhet går även till entrédörr, sophus, barnvagnsrum, garage och elskåp i trapphuset. Nyckelsystemet är spärrat så det är enbart via felanmälan ni kan få nycklar.Låssystemet har ingen huvudnyckel utan om ni kommer överens om att någon från fastighetsförvaltningen får gå in i lägenheten när ni inte är hemma så ställer ni låscylindern i läge ”tio i tio” så kan de öppna med en servicenyckel.

Lägenhetsnummer

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss.

Porttelefon

I fastigheten finns porttelefon. Var försiktig till vem ni lämnar portkoden som ändras då och då.

Fästa i tak och väggar

Under flik 9 finns information om hur borrning för att fästa saker i tak och väggar får utföras. Tänk på att alla hål skall återställas vid avflyttning.

Postbox/tidningshållare

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för dagstidningar.

Sophus

Sophus med ingång från gatan finns för källsortering av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i sophuset.

Elartiklar, större förpackningar och annat som inte finns i foldern under flik 18 transporteras av hyresgästen själv till t ex Sjölunda återvinningscentral som ni hittar på Borrgatan 59 eller Bunkefo återvinningscentral på Gottorpsvägen 52.

Garage

Garaget för 28 bilar finns i markplanet för fastigheten.

TV – bredband – telefon

Kontakta Telia på tel. 020 20 20 70 gällande TV, bredband och telefoni.

Tvättmaskin och torktumlare

I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare installerad.Bredvid tvättmaskinen finns ett vattenlås för avloppet som skall rensas då och då. Här finns även en avstängningsventil under bänkskivan. Den skall vara stängd när maskinen inte används. Tänk på att luddfilter skall rengöras då och då.

I väggen bredvid tvättmaskinen mynnar ett rör som är en dränering av rörschaktet. Om det rinner vatten härifrån ring omgående felanmälan eller stäng av vattnet med ventilerna, se nästa rubrik.

Vattenavstängning

Ventiler för att stänga av vattenledning till er lägenhet sitter bakom en lucka bredvid tvättmaskinen. En huvudventil som stänger av alla lägenheter på ert våningsplan finns ute i lägenhetskorridoren med en lucka där er nyckel till er egen vattenavstängning i lägenheten passar.

Ventilation

Fastigheten är utrustad med ett mekaniskt frånlufts- och tilluftssystem. Spiskåpan har i normalläget en viss utsugning men kan via vredet vridas upp till forcering vid matlagning. I spiskåpan sitter ett ståltrådsfilter som skall diskas med varmt vatten och diskmedel då och då. I vardagsrum och sovrum finns en friskluftsventil. Utsug sker i badrum/toalett, klädkammare och via spiskåpan.

Ytterdörr

Lägenhetens ytterdörr är av säkerhetstyp och inga hål eller skruvhål får utföras. Behov av säkerhetskedja finns inte och får därför inte monteras.

Varmvattenmätare

Bakom en lucka vid tvättmaskinen sitter en varmvattenmätare som mäter hur mycket varm-vatten ni förbrukar. På hyresavin betalar ni en summa varje månad för varmvattenförbrukningen. Avräkning av förbrukningen sker årsvis eller vid avflyttning. Hur mycket varmvatten ni förbrukar kan ni avläsa på en mätare i elskåpet. Hur ni avläser kan ni se i bifogad pdf.

Lägenhetstemperatur

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Ändringar

Om ni vill måla eller tapetsera om, eller göra andra ändringar i lägenheten måste ni ha vårt tillstånd i varje separat fall. Vårt krav är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och med neutrala färger. Men kom ihåg att vid en avflyttning kan ni bli ersättningsskyldig för icke fackmässiga arbeten, skador och onormalt slitage. Se bifogad folder.

Vi och fastighetsägaren hoppas att Ni skall trivas i Er lägenhet och att vi får ett gemensamt trivsamt förhållande.

Med vänliga hälsningar
FÖRVALTNINGSTEKNIK LB AB

Lars Bondesson

Dokument