Låssystem

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt till miljörummet, cykelrum och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflyttning kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via anvisad låssmed som ni kan köpa nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Tornet.

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Tornet eller dess ombud, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.