Tornet investerar 363 miljoner kronor i nya hyresrätter

2010-09-21

Tornet Bostadsproduktion AB förvärvar bygg- och bostadsprojekt för sammanlagt 363 miljoner kronor, varav ett i Helsingborg och tre i Jönköping. I Helsingborg gäller det Kv. Rosengården som ska bebyggas med 32 lägenheter. I Jönköping förvärvas Kv. Hisingstorp Park som ska bebyggas med 96 lägenheter och Kv. Nyckeln 1 som ska bebyggas med 92 lägenheter. Kv. Nyckeln 7 är färdigbyggt och omfattar 56 lägenheter. Säljare är Peab.

Tornet Bostadsproduktion har sedan bolaget startade sin verksamhet i februari 2010 beslutat om investeringar uppgående till totalt 530 miljoner kronor och omfattar sammanlagt 379 lägenheter med hyresrätt. I dessa siffror ingår även 59 lägenheter i Kv. Kuggören i Kärrtorp, Stockholm och 44 lägenheter i Kv. Kajsa, Malmö.

- Att vi satsar på nyproduktion av hyresrätter är ingen tillfällighet, säger Göran Wendel, vd i Tornet Bostadsproduktion och fortsätter.

- Vi vet att det råder brist på hyresrätter på många håll i landet. Genom att bygga, förvärva och förvalta ett varierat utbud av fastigheter med hyresrätt medverkar vi till att skapa dynamik, rörlighet och utveckling på lokala bostadsmarknader, säger han.

Fakta om Tornet Bostadsproduktion AB:

Tornet Bostadsproduktion startade sin verksamhet i februari 2010, med målsättningen att producera mellan 500 och 750 nya hyresrätter per år, främst i Storstockholm-Mälardalen, Storgöteborg och svenska sidan av Öresundsregionen. Tornet Bostadsproduktion har en stabil finansiell bas med starka och kompetenta ägare som står för långsiktighet och trygghet. Tornet Bostadsproduktion ägs av Folksam och Riksbyggen med 19 procent vardera och av Fastighets AB Tornet med 62 procent.

Fastighets AB Tornet ägs till 10 procent av Brinova Fastigheter AB och till 45 procent vardera av Fabege AB och Peab AB. Bolaget äger sammanlagt cirka 2 200 hyreslägenheter med en totalyta om cirka 200 000 kvm. Dessa finns bland annat i Landskrona, Kristianstad och Stockholm.

Beslutade nyproduktionsprojekt
Projekt Stad Antal lgh Färdigställande tidpunkt

Kajsa

Malmö 44 Dec 2010
Kuggören Stockholm 59 April 2012
Nyckeln 1 Jönköping 92 Dec 2011
Hisingstorps Park Jönköping 96 April 2012
Rosengården Helsingborg 32 Dec 2011

Färdigställda projekt
Projekt Stad Antal lgh Färdigställande tidpunkt
Nyckeln 7 Jönköping 56

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wendel, VD Tornet Bostadsproduktion AB
Telefondirekt/mobil 08-508 91 251
goran.wendel[snabela]tornet.se

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

 

 

LinkedIn Facebook

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad