Nytt fastighetsbolag tror på renässans för hyresrätter

2009-11-20

Tornet Bostadsproduktion AB, ett nybildat fastighetsbolag, avser att producera mellan 500 och 750 nya hyresrätter per år främst i Stockholms-, Mälardals-, Göteborgs- och Öresundsregionen.

”Vi tror på en renässans för hyresrätter. Ett uppdämt behov av hyresrätter i kombination med en tillfällig överkapacitet i byggsektorn, gynnsamt ränteläge och att regeringen beslutat att införa kreditgarantier för att stimulera bostadsbyggande, gör att vi tror på en växande efterfrågan framöver”, säger Göran Wendel, tillträdande VD för Tornet AB.

Tornet AB har identifierat ett stort behov av nya hyresrätter och avser att genom det nybildade bolaget, Tornet Bostadsproduktion AB, årligen färdigställa så mycket som 500 till 750 attraktiva hyresrätter till en kostnad av 800 mkr till 1 200 mkr. I första hand avses nyproduktionen ske i Stockholms, Mälardals-, Göteborgs- och Öresundsregionen där hyressättningen är tillräckligt diversifierad för lönsam nyproduktion.

”Vårt fokus ligger på att utveckla nya hyresrättsprojekt. Vi vill, inom ramen för ett affärsmässigt tänkande, ta ett samhällsansvar och medverka till att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka. Hyresrätten är förutsättning för dynamik och utveckling i samhället. Ungdomar som får sitt första jobb, och därmed efterfrågar en bostad, borde inte vara hänvisade till att binda upp kapital i en bostadsrätt för att få tillgång till ett boende”, fortsätter Göran Wendel.

Tornet Bostadsproduktion kommer att ha en stabil finansiell bas och goda samarbetspartners. Det understryks av att Folksam och Riksbyggen dels gå in som delägare i bolaget, dels går in med aktieägarlån på upp till 200 mkr vardera.

”Som en alternativ placering av våra sparares pengar är detta en sund affär, både samhällsnyttig och med goda möjligheter till bra avkastning”, säger Folksams vice VD Lars Burman.

”Riksbyggens primära roll är att producera och förvalta attraktiva bostadsrätter. Men vi är en samhällsbyggare som vill vara med och utveckla en bra och allsidig bostadsmarknad och därför är jag glad över att vi också kan bidra till att det byggs fler hyresrätter”, avslutar Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson.

Ytterligare upplysningar:
Göran Wendel, VD Tornet, tel 0705-56 57 59
Lars Burman, vice VD Folksam, tel 0708-31 54 31
Sten-Åke Karlsson, VD Riksbyggen, tel 070-698 42 15

Bakgrundsfakta:

Tornet AB, Folksam och Riksbyggen har tecknat en avsiktsförklaring att Tornet Bostadsproduktion AB kommer att ägas till 62 procent av Tornet AB och till 19 procent vardera av Folksam och Riksbyggen.

Moderbolaget Tornet AB har tre ägare, Brinova Fastigheter AB som äger 10 procent och Fabege AB och Peab AB som äger 45 procent vardera. Ägarna kommer den 4 januari 2010 att apportera in sammanlagt 2 176 hyreslägenheter med en totalyta om cirka 200 000 kvm som framöver kommer att generera ett stabilt intäktsflöde för bolaget. Detta bestånd är koncentrerat till Skåneregionen, bland annat Landskrona och Kristianstad, samt Stockholmsområdet, främst Tensta/Rinkeby. För beståndet som apporteras in till det nya bolaget kommer existerande lånefinansiering att följa med över till Tornet AB.

Göran Wendel är tillträdande VD för Tornet AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Han har tidigare många års anställning inom fastighetsbranschen. Han har varit VD För Svenska Bostäder och Bostads AB Poseidon samt innehaft olika befattningar inom Riksbyggen. Till ordförande i bolagen kommer Allan Sörensen, fd VD i Riksbyggen, att utses.

Tornet AB och Tornet Bostadsproduktion AB kommer att vara verksamma från första kvartalet 2010 och kommer att sysselsätta totalt cirka 15 personer. Tornet AB kommer att ha sitt säte i Skåne. Tornet Bostadsproduktion AB kommer att ha sitt säte i Stockholm.

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

 

 

LinkedIn Facebook

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad