Tornet Bostadsproduktion förvärvar fastigheter i Malmö och Stockholm

2010-07-07

Nystartade Fastighets AB Tornet har genom sitt dotterbolag Tornet Bostadsproduktion AB förvärvat två fastigheter i Malmö och ett projekt i Stockholm. Säljare är Peab.

- Vi ser med stor tillförsikt på möjligheten att vara med och utveckla hyresmarknaden i Sverige. Nyproduktion av hyresrätter är en förutsättning för tillväxt, säger Tornets VD Göran Wendel.

Tornet Bostadsproduktion AB förvärvar två fastigheter i Gyllins Trädgård vid området Husie i Malmö. Fastigheterna består av två punkthus med totalt 44 lägenheter och den totala uthyrningsbara ytan är 3012 kvm. Den första fastigheten är fullt uthyrd och hyresgästerna flyttar in under juli 2010. Den andra fastigheten kommer att vara klar för inflyttning i november 2010.

Vidare förvärvar Tornet Bostadsproduktion fastigheten Kuggören 1, Kärrtorp i Stockholm. På fastigheten kommer tre hus att byggas. Totalt blir det 59 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 4 000 kvm. Den planerade byggstarten är september 2010 och fastigheten beräknas vara färdigställd våren 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wendel, VD Fastighets AB Tornet
Mobil: 0705-56 57 59
goran.wendel[snabela]tornet.se
Besök även vår hemsida www.tornet.se

Fastighets AB Tornet medverkar till dynamik på lokala bostadsmarknaden genom att bygga, utveckla och förvalta hyresrätter. Bolaget har tre ägare, Brinova Fastigheter som äger 10 procent och Fabege och Peab som äger 45 procent vardera. Bolaget har sammanlagt cirka 2 200 hyreslägenheter med en totalyta om cirka 200 000 kvm. Detta bestånd är koncentrerat till Skåneregionen, bland annat Landskrona och Kristianstad, samt Stockholmsområdet, främst Tensta/Rinkeby.

Tornet AB har identifierat ett stort behov av nya hyresrätter och avser att genom det nybildade bolaget, Tornet Bostadsproduktion AB, årligen färdigställa 500 till 750 attraktiva hyresrätter. I första hand avses nyproduktionen ske i Stockholms-, Mälardals-, Göteborgs- och Öresundsregionen där hyressättningen är tillräckligt diversifierad för lönsam nyproduktion. Tornet Bostadsproduktion AB ägs till 62 procent av Fastighets AB Tornet och till 19 procent vardera av Folksam och Riksbyggen

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

 

 

LinkedIn Facebook

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad