Riksbyggen och Folksam investerar för fler hyresrätter i tillväxtregionerna

2014-01-17

Riksbyggen och Folksam investerar ytterligare 200 mkr var i Tornets Bostadsproduktion AB för att skapa fler hyresrätter. Med det nya kapitalet och tidigare investeringar möjliggörs bostadsutvecklingsprojekt om totalt 3,2 mdr kronor som kommer bidra till närmare 2 000 hyresrätter i tillväxtregionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresund.

Riksbyggen och Folksam har sedan 2010 tillsammans med Peab och Fabege ett gemensamt ägande i Tornets Bostadsproduktion AB i syfte att producera attraktiva och miljövänliga hyresrätter runt de större städerna. Sedan 2010 har Tornet färdigställt projekt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Helsingborg.

- Med hjälp av de nya medlen från ägarna kan vi öka takten i hyresrättsbyggandet, säger GöranWendel, Vd för Tornet Bostadsproduktion AB.

- Det finns ett stort behov av mindre och kostnadseffektiva hyresrätter i Sveriges tillväxtområden. Tornet har ett mycket intressant koncept för att skapa dessa lägenheter utan att ge avkall på en god boendestandard, kommenterar Katarina Staaf, finans- och fastighetschef hos Riksbyggen.

- Vår ekonomiska styrka ger oss möjligheten att fördjupa vårt engagemang i Tornet Bostadsproduktion och investeringen kompletterar vår övriga portfölj på ett bra sätt. Att vi dessutom medverkar till byggandet av fler hyresrätter är positivt, säger Birgitta Stenmark, ansvarig för alternativa placeringar på Folksam.


För ytterligare information, kontakta:
Göran Wendel, VD Tornet Bostadsproduktion AB
Telefon direkt/mobil: 08-508 91 251
goran.wendel[snabela]tornet.se

 


Om Tornet
Tornet medverkar till dynamik på bostadsmarknaden genom att bygga, utveckla och förvalta hyresrätter. Läs mer på www.tornet.se

Om Riksbyggen
Riksbyggen utvecklar och förvaltar boendemiljöer. Vi är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar och bevakar Riksbyggenföreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. Läs mer på www.riksbyggen.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

 

 

LinkedIn Facebook

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad