Hållbart byggande

Ekonomisk hållbarhet

”Vi tar höjd för att det ska hålla i längden”

När vi på Tornet bygger så gör vi det med utgångspunkten att vi ska äga och förvalta länge. Det sätter nivån för allt, och gör kvalitet till en självklarhet för oss.

Därför bygger vi med livscykelperspektiv, vilket innebär att vi alltid väger byggkostnader mot driftskostnader. Underhåll och energi kan stå för hela 85 procent av en byggnads totalkostnad om man ser till hela dess livslängd, och insikten om det gör att vi gärna tar den extra kostnaden för kvalitetsmaterial eftersom vi vet att det betalar sig i längden.

Därför lägger vi också mycket tid och resurser på våra förstudier så att vi vet att vi alltid jobbar i rätt riktning när
vi väl blir operativa, och vi tvekar inte att ta in specialister från vårt kompetenta ägarnätverk när vi ser att de kan tillföra projektet värde.

Ekologisk hållbarhet

”Vi tar ansvar för vår påverkan”

Vi vet att våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och kommande generationer. Därför ser vi till att både bygga och förvalta på ett sätt som är bra för miljön och vår hälsa.

Vi inleder varje byggprocess med att göra en övergripande hållbarhetsanalys där vi studerar både de lokala, regionala och globala miljöeffekter. Analysen spänner över allt från buller och luftkvalitet till transporter och avfallshantering, och drivs av vårt team med uppbackning av specialister från våra ägare. Parallellt med miljöanalysen ser vi över de ekonomiska och sociala aspekterna på projektet, och ofta kan vi hitta lösningar som bygger hållbarhet inom alla tre områdena samtidigt.

Social hållbarhet

”Vi bygger för att alla ska få plats”

Social hållbarhet handlar om att bygga med människan i fokus, och idag har vi mycket kunskap om hur man lyckas med det. Vi vet att det går att bygga tätt men med bibehållen mänsklig skala, att vacker arkitektur och grönska skapar trivsel, och att våra mötesplatser är lika viktiga för gemenskap och trygghet som de är för jobb och service.

Men dagens samhällsbygge ställs också inför utmaningar vi inte sett förut. En ny generation är på väg in på bostads- marknaden, och de prioriterar låg hyra och närhet till mötesplatser och kollektivtrafik framför stor bostad och parkeringsplats. Allt fler väljer att bo kvar i staden när de fått barn, och de urbana barnfamiljerna efterfrågar trygga kvartersgårdar och gångavstånd till skolor och lekplatser. Samtidigt ser vi befolkningen åldras och bli allt mer mångkulturell. Alla grupper har sina specifika behov och värderingar, och om vi ska kunna bygga ett inkluderande samhälle måste vi kunna möta dem alla.

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad