Kv. Spårvagnen 2

Klassisk tegelarkitektur präglar vårt nya bostadskvarter i ett attraktivt och centralt läge i Norra Sorgenfri, Malmö

OM TORNET

Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter för att utveckla och behålla dem. Vi har våra boende i fokus och vet att våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och för kommande generationer. Därför verkar vi tillsammans med våra kunder och leverantörer för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

NORRA SORGENFRI, MALMÖ

Området ligger i Norra Sorgenfri i Innerstaden och begränsas av kvarteret Smedjan i öster, kvarteret Verket i söder, Zenithgatan i väster och kvarteret Lärkträdet i norr.

Projektet syftar till att möjliggöra en ny kvartersstad för en blandning av bostäder, skola, förskola, idrott, kulturinkubator, kontor och centrumfunktioner. Ett finmaskigt gatunät av nya allmänna gator föreslås. Kvartersstrukturen karaktäriseras av knäckta gator som bryter vindarna och därigenom ska ge ett behagligare microklimat. Gatornas förskjutningar ger också utrymme för mindre platsbildningar med sittplatser och grönska, vilka kan inbjuda till ett socialt liv. Två nya parker föreslås.

SPÅRVAGNEN 2

Spårvagnen 2 med upplåtelseformen hyresrätt går nu igång. Bertil Engström, projektchef Tornet framhåller följande;
- Vi är långsiktiga ägare med egen bostadsförvaltning och vi satsar på miljön, med låg energiförbrukning och individuell mätning av varmvatten och el. Vi har cykelparkering där cyklarna står säkert nära den egna bostaden. Vi kommer att ha cykel- och bilpooler, med minst en eldriven lastcykel, cykelkärror och gästcyklar.

Tornet vill skapa en unik klimateffektiv grön fastighet med hyresrätter. Arkitekturen har en småskalig karaktär för områdets relativt små fastigheter - händelserik och detaljerad arkitektur med individuellt utformade byggnader som samtidigt infogar sig i det omgivande kollektivet.

Kv. SPÅRVAGNEN 2

Läge
Norra Sorgenfri, Malmö
Kategori
Bostäder
Lägenheter
43
Lokaler
1
Designarkitekt
Arkitektlaget
Projektledare
Bertil Engström
Inflyttning
Sommar 2018

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

 

 

LinkedIn Facebook

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad