Bettorp

Att bo i naturen ger inspiration till hållbar arkitektur med trähus, solceller på tak och odling på gården.

Tomten ligger intill ett vidsträckt skogsområde i den norra delen av staden. En lokalgata – Kornellvägen, kommer att byggas direkt intill den västra tomtgränsen med gång- och cykelväg och trädplantering. Naturmarken öster om tomten utgörs av blockig skogsterräng med främst granskog som ger ett trollskt intryck.

Vi har valt att låta två vinklade huskroppar omsluta tomtens högsta punkt som ligger på +40.00. Kullen och större sten- block sparas och kommer att integreras i en naturlekplats och social mötespunkt. Tack vare att husen böjer sig mot öster erhålles en samverkan med skogsbrynet för att skapa en tydlig rumsbildning. Detta rum ger en gård för gemenskap såväl socialt som visuellt. Loftgångar, ljusa trapphus och loggior förtydligar denna gemenskap.

Kv. Vetelängden

Gestaltningen av husen utgår från närheten till skogen där de dova mörkgrå bercementskivorna smälter in i skogens färgtoner. Mörkgrått och ljusgrått med kontraster i rött på dörrar samt detaljer och bröstningar i naturträ. Husens enkla former följer de raka trädstammarnas vertikalitet. Kvarterets rumsliga kurvform öppnar sig mot skogen så att den välkomnas in i kvarterets gemenskap.

Här kommer hyresgästerna uppleva ett samspel med naturen. Solceller på taket signalerar hållbarhet inför framtiden.

Lägenheternas samvarorum ligger mot söder och väster med balkonger som ger kvällssol och ett högt läge på +39 vilket är 2-3 meter över gatan. Marken mellan GC-väg och husfasader iordningsställs som naturträdgård för att ge ett välkomnande och trivsamt intryck. En huvudentré med trappor och perenna växter anläggs mellan de två huskropparna så att det bildas en portal till kvarterets innegård.

Tornet bygger energieffektiva hus med låg energiförbrukning. I kv. Vetelängden finns tack vare höjdläget och fritt solinfall från söder och väster möjlighet att klä taken med solceller.

Kontaktuppgifter

Niklas Nordqvist
Telefon: 070-007 99 89
E-mail: niclas.nordqvist@tornet.se

Snabbfakta om projektet

Område
Bettorp
Inflyttning
dec 2018
Boendeform
Hyresrätt
Storlek
49-80 kvm
Antal
40

Tornet
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Tel: 040-614 26 80

E-post: hyra@tornet.se

puff

Lediga bostäder

Hitta en ledig bostad